"Këtë mëngjes unë u takova me mbretin dhe i kërkova atij autorizimin për shpërndarjen e parlamentit", - tha Kryeministri Najib Razak, duke iu drejtuar kombit nëpërmjet televizionit pas një takimi me Kreun Suprem (mbreti) të Malajzisë dhe mbledhjes së fundit të kabinetit aktual të ministrave.

Afati kohor i mandatit për formimin e qeverisë së mbretërisë, i cili u fitua në zgjedhjet e mëparshme nga koalicioni i Frontit Kombëtar të udhëhequr nga Razak, përfundon më 30 prill.

Data e saktë e zgjedhjeve të reja do të caktohet nga Komiteti Zgjedhor Kombëtar, megjithëse, sipas mendimit të shumicës së ekspertëve, ato do të mbahen në fund të prillit.