Korporata britanike e naftës “BP” shpalli mbi blerjen e aksioneve të veta nga investitorët për 8 miliardë dollarë për llogari të fondeve të marra nga "Rosneft" për 50% të kompanisë “TNK-BP”.

Siç njoftoi kompania “BP” në këtë mënyrë ajo synon t’u kthejë investitorëve shumën, ekuivalente me atë që u shpenzua për blerjen e aksioneve në kompaninë “TNK-BP” në vitin 2003.

4.48 miliardë dollarët e tjerë, të marrë nga "Rosneft", “BP” ka ndërmend t’i përdorë për reduktimin e borxhit të vet.