Zëri i Rusisë Të enjten që sapo kaloi Grupi Evropian refuzoi planin e stabilizimit, të përpunuar nga qeveria e Qipros, njoftuan burimet në Komisionin Evropian.

Një kundërshtim të veçantë nga ana e udhëheqjes së BE-së ka shkakuar dispozita e planit, e cila parashikon shtetëzimin e fondeve private të pensioneve.