Sipas fjalëve të një bashkëpunëtori të Universitetit federal të Uraleve, ekspedita e cila u kthye nga rajoni i Çeljabinskut gjeti fragmente të reja të meteoritit, të cilat janë shumë më të mëdha krahasuar me ato të gjetura më parë, madhësia e disa prej tyre arrin përmasat e një grushti.

Fragmentet janë gjetur jo pranë liqenit Çebarkul, për në zonat më jugore të Çeljabinskut, koordinatat e sakta shkencëtarët nuk i bëjnë të ditura.

0Ndërkohë, në Universitet po përgatisin një ekspeditë të re për kërkimet e fragmenteve të meteoritit.