Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON) planifikon reduktimin e disiplinave sportive, që përfshihen në programin e Olimpiadës së vitit 2020. Vendimi në lidhje me faktin, se cilat nga 26 disiplinat sportive do të rreshtin së quajturi që këtej e tutje olimpike, do të merret në mbledhjen e KON-it që fillon sot.

0Paraprakisht dihet se në listën e llojeve të sportit, që do t'i nënshtrohen shkurtimit, mund të hyjnë pesëgarëshi, badmintoni, pingpongu dhe tekuandoja (ang. taekwondo). Përfundimet e këtij diskutimi, siç pritet, do të bëhen publike ditën e mërkurë.