Autoritetet japoneze propozuan që të merren në konsideratë jo vetëm efektet shkatërruese si pasojë e cunameve dhe tërmeteve për centralet bërthamore, por edhe sulmet terroriste, rrëzimet e avionëve dhe sulmet e hakerëve në server. Projekti u zhvillua bazuar në përvojën e aksidentit në centralin bërthamor japonez "Fukushima-1".

Projekti parashikon krijimin e disa qendrave të sigurisë në kuadër të menaxhimit të centraleve bërthamore dhe rreptësimin e kërkesave për sa i përket parametrave gjeodezikë.

Për shembull, nëse zbulohet se centrali bërthamor është i vendosur mbi ndonjë të çarë të kores së Tokës, e cila është krijuar të paktën 400.000 vjet më parë, reaktorët e tij do të demontohen.