Ushtarakët amerikanë duan të refuzojnë metodat klasike të stërvitjeve të qenve dhe të zhvillojnë metoda të reja të zgjedhjes së koneve më të afta në bazë të imazheve tomografike të trurit të tyre.

0Studimet treguan se në trurin e qenve aktivizohen zona të veçanta kur u jepet një komandë ose kur marrin një shpërblim për kryerjen e ndonjë truku. Kjo do t'i lejojë stërvitësit të tyre të kuptojë më shpejt se si reagon qeni ndaj sfidave të reja, duke përjashtuar konet, paaftësia e të cilave për shërbim mund të bëhet e qartë vetëm në fazat e mëvonshme të stërvitjes së kushtueshme.