Qeveria e Federatës Ruse ruse ka udhëzuar Ministrinë e Jashtme për të nënshkruar protokollin mbi heqjen e taksës konsullore për vizë për një numër qytetarësh të Rusisë dhe Shqipërisë. Dokumenti përkatës është postuar në bankën e aktet rregullative dhe administrative ditën e martë (më 29 janar të vitit 2013).

Në veçanti, sipas informacionit të dikasterit, nga vjelja e taksave konsullore për marrjen e vizës përjashtohen familjarët (gjyshja, gjyshi, burri, gruaja, motra, vëllai, fëmijët, nipërit dhe mbesat) e rusëve dhe shqiptarëve që jetojnë përkatësisht në Shqipëri dhe Rusi, anëtarët e delegacioneve zyrtare, nxënësit dhe studentët që dërgohen me studime, personat me aftësi të kufizuara.

0Për pjesën tjetër të qytetarëve taksa konsullore e vizës është 10 euro, ndërsa në rastin e përshpejtuar të marrjes së vizës, pra për 30 ditë - 30 €. Marrëveshja për udhëtime të ndërsjella është lidhur me Shqipërinë në prill të vitit 1993.