Miratimi përfundimtar i ligjit mbi ndalimin e propagandës së homoseksualizmit mund të bëhet në fund të sesionit pranveror, por ndoshta dhe në vjeshtë, njoftoi Kryetarja e Komitetit të Dumës Shtetërore për gratë, familjen dhe fëmijët Elena Mizulina.

Sipas fjalëve të Elena Mizulinës, për përgatitjen e projektligjit për leximin e 2-të do të krijohet një grupi pune, në të cilin do të përfshihen edhe përfaqësuesit e komunitetit homoseksual.

0Do të ishte shumë më konstruktiv transferimi i diskutimit të ligjit nga niveli i rrugës në Parlament, në mënyrë që të përpunohej një version modern i këtij dokumenti, i cili në të njëjtën kohë do të mbronte të miturit nga pasojat e propagandës së homoseksualizmit, vuri në duke Kryetarja e Komitetit.