Kompania Energjetike BP (British Petroleum Company) njoftoi për ndërtimin e një sistemi të ri kompjuterik në Houston (shteti i Texas). Atje është planifikuar të vendoset një superkompjuter i modernizuar.

Sipas të dhënave të mediave, për të rritur efektivitetin e sistemit kompjuterik aktual, i cili, në fakt, tashmë është kompjuteri më i fuqishëm komercial në botë, BP do të shpenzojë rreth 100 milionë dollarë. Superkompjuteri i nevojitet kompanisë për të analizuar të dhënat sizmike dhe për të krijuar modele 3-dimensionale të vendburimeve të naftës dhe gazit.