Ndërmarrja ruse "Qendra kërkimore e pilotimit" krijoi dhe përgatiti për testimin shtetëror kompleksin satelitor të radionavigacionit për aviacionin detar, i aftë të kryejë ulje "të verbër". Testimet e kompleksit do të fillojnë në të ardhmen e afërt dhe nëse do të realizohen me sukses do të aprovohet instalimi i tyre në avione.

0Kompleksi i ri do të duhet të zëvendësojë sistemet ekzistuese inerciale dhe satelitore të navigacionit, të cilat llogaritin koordinatat e lëvizjeve të avionëve nga momenti i fluturimit duke u korrigjuar nga GPS dhe GLONASS.