Shkencëtarët britanikë deklaruan se ata mund të llogarisin jetëgjatësinë në bazë të analizës së gjakut. Se sa do të jetojë njeriu, do të jetë e mundur të llogaritet nga gjatësia mesatare e të ashtuquajturave telomeres - fundi i kromozomeve. Studimi i tyre, sipas ekspertëve, do të mundësojë llogaritjen se sa kohë i mbetet njeriut për të jetuar - natyrisht, me kusht që ai të ndahet nga jeta si rrjedhojë e një vdekjeje natyrale.

Gazeta thekson se studime të tilla janë kryer më parë me zogjtë. Jetëgjtësia e shpendëve u arrit të përcaktohej me saktësi deri në një vit.