0Shërbimi i Internet-telefonisë Skype e ka çaktivizuar përkohësisht funksionin e ripërtëritjes së fjalëkalimit, pasi u bë e ditur dobësia kritike që bën të mundur aksesin nëpërmjet këtij funksioni në llogaritë e përdoruesve të tjerë, duke ditur vetëm adresën e-mail-it të personit të cilit i përket llogaria.