Përfaqësuesit e Partisë Demokratike ngritën dy padi në gjykatat e rretheve në Florida dhe Ohajo. Guvernatorit të Floridës Rick Scott i vënë fajin për refuzimin e zgjatjes së votimit të hershëm në bazë të votave që mungojnë.

Në Ohio demokratët janë të pakënaqur nga pozita e autoriteteve lokale në lidhje me votat "e kushtëzuara". Vota "e kushtëzuar" përdoret për arsye që zgjedhësi të mund të votojë edhe në qoftë se ai nuk mund të paraqesë një dokument identiteti, ose në rast se emri i tij nuk figuron në listë. Kjo votë konsiderohet "e plotë" nëse personi brenda 7-10 ditëve pas zgjedhjeve shpjegon arsyen pse vota e tij u regjistrua si "e kushtëzuar".