Mosfunksionimi i sistemit të avullit në turbinë çoi në ndalimin automatik të bllokut të dytë të energjisë në centralin bërthamor të Koresë së Jugut “Uldzhine”. Ndalimi i reaktorit ndodhi natën në të gdhirë të ditës së sotme. Siç treguan matjet, ndërprerja automatike e punës së reaktorit nuk shkaktoi çlirim rrezatimi.

0Elektrostacioni atomik “Uldzhine” është vënë në përdorim në shtator të vitit 1989. Aktualisht tre blloqe energjie nga gjashtë që janë gjithsej janë ndaluar për shkak të problemeve teknike.