Një ish-gazetar i grupit më të madh midis botuesve të gazetave britanike "Trinity Mirror", kundër të cilit janë ngritur akuzat për përgjimin e telefonave, tregoi se si lindi kjo praktikë e paligjshme në kompani. Dëshmia e tij do të botohet në edicionin e sotëm të gazetës londineze "The Independent".

0Sipas fjalëve të ish-bashkëpunëtorit të këtij botimi, punonjësit gati nëpërmjet kërcënimeve i detyronin të merreshin me “përgjime” - në rrethin e tyre gjoja të gjithë ishin në dijeni për këtë metodë të përftimit të informacionit.