Për përgatitjen e Lojrave Olimpike Verore të vitit 2012 në kryeqytetin britanik u shpenzuan 605 milionë dollarë më pak nga sa ishte planifikuar fillimisht. Për këtët flitet në një raport të bërë publik sot nga qeveria e vendit.

Buxheti i planifikuar për Olimpiadën në këtë dokument rezulton në një nivel prej 14.9 miliardë dollarë. Përpos kësaj, vlera e përgjithshme e Lojrave të XXX-ta Olimpike Verore në kohën e tashme vlerësohet me 14.3 miliardë dollarë.

Pagesat për Qeverinë përkatësisht një sërë kontratave të lidhura më parë po vazhdojnë të ende, kështu që kostoja totale e Olimpiadës më tej mund të reduktohet akoma. Sidoqoftë, shifrat e publikuara ministrat britanikë i kanë quajtur "shembull të angazhimit të arsyeshëm për një çështje të caktuar".