Organizata ndërkombëtare e mbrojtjes së të drejtave të njeriut “Committee to Protect Jouurnalists, CPJ) njoftoi mbi shkeljet sistematike të të drejtave të gazetarëve në Turqi.

Në deklaratën e organizatës theksohet se autoritetet turke shpesh frikësojnë bashkëpunëtorët e mediave dhe i kërcënojnë me ndjekje gjyqësore, duke kërkuarqë ato të heshtin për fakte të ndryshme.

0Tani në burg në Turqi ndodhen 76 gazetarë - më shumë se në çdo vend tjetër të botës. Pjesa më e madhe e tyre janë kurdë.