Një kompani e vogël britanike prodhoi një benzinë unikale - karburanti është bërë nga ajri dhe uji. Teknologjia revolucionare premton të ndihmojë në zgjidhjen e krizës energjetike globale. Kjo teknologji mund të ndihmojë gjithashtu në luftën kundër ngrohjes globale duke larguar dioksidin e karbonit nga atmosfera.

Edhe pse prototipi i sistemit është zhvilluar për veçimin e dioksidit të karbonit nga ajri, kjo pjesë e procesit është ende tejet joefikase nga pikëpamja e përdorimit komercial. Megjithatë, Profesori Klaus Lackner nga Universiteti Columbia në Nju Jork vë në dukje se kostoja e lartë e çdo teknologjie të re gjithmonë me kalimin e kohës reduktohet në mënyrë të menjëhershme.