"Norvegjezët në shërbim të propagandës sovjetike" - ky është titulli i librit të gazetarit norvegjez Morten Jentoft, prezantimi i të cilit u mbajt në Ambasadën e Norvegjisë në Moskë. Ai doli nga shtëpia botuese “Gyldendal”, më e madhja në Norvegji dhe tregon për njerëzit, të cilët gjatë viteve të ndryshme kanë punuar në redaksinë norvegjeze të Radios së Moskës (tani - "Zëri i Rusisë").

Morten Jentoft u takua me ata bashkëpunëtorë të redaksisë norvegjezëve, të cilët janë ende gjallë, dhe gjeti dëshmi të dokumentuara të jetës së të tjerëve.

0Ministria e Punëve të Jashtme dhe Shëerbimi i Zbulimit të Norvegjisë kanë dokumentuar materialet e Radios së Moskës, duke filluar që nga viti 1951.