0Gjatë dy viteve të fundit populli kinez është bërë shumë më i ftohtë për sa i përket marrëdhënieve të vendit të tyre me SHBA-të. Siç dëshmojnë rezultatet e një studimi të kryer nga organizata sociologjike Pew Research Center, vetëm 39% e kinezëve besojnë se të dy vendet janë të vendosur për vazhdimin e bashkëpunimit, ndërsa 26% e të intervistuarve i vlerësuan marrëdhëniet dypalëshe si armiqësore. Sa për krahasim, në vitin 2010 treguesit ishin përkatësisht 68% dhe 8%.