Në periudhën nga data 15 deri më 20 tetor, në kuadër të realizimit të Traktatit Ndërkombëtar mbi Qiellin e Hapur (ang. Open Skies), grupi i inspektorëve nga Franca do të kryejë një fluturim vëzhgimi mbi territorin e Rusisë dhe Bjellorusisë.

Përveç kësaj, planifikohet që në periudhën 15-19 tetor, një grup inspektorësh rusë të kryejnë një fluturimin vëzhgimi mbi territorin e Norvegjisë.

0Objektivi kryesor i regjimit “Open Skies” është monitoroimi i zbatimit të marrëveshjeve në fushën e kontrollit mbi armët.