Shkencëtarët amerikanë Alvin Roth dhe Lloyd Shapley u bënë laureatë të Çmimit Nobel në Ekonomi me frazën "për teorinë e shpërndarjes së qëndrueshme dhe praktikën e modelimit të tregut". Dy specialistët në fjalë janë marrë në mënyrë aktive me zhvillimin e teorisë së lojërave.

0Çmimi Nobel në Ekonomi është i vetmi çmim që nuk është themeluar nga vetë Alfred Nobel, por nga banka shtetërore suedeze 72 vjet pas vdekjes së industrialistit.