Redaksia e revistës tuniziane për fëmijë "Kaus Kuza" ("Ylberi") mund të dalë para gjyqit pas publikimit të recetës për përgatitjen e koktejit Molotov me fotografi. Siç pohon Ministria për çështjet e grave dhe çështjet familjare, botimi provokon dhunë.

0Në fotografinë, që ilustron materialin, përshkruhet një shishe e nxehtë më përzjerje të lëndëve djegëse, ndërkohë që në vetë artikull tregohet një histori e shkurtër e koktejeve Molotov dhe një sërë shembujsh të përdorimit të tij. Revista është projektuar për një audiencë nga mosha 5 deri në 15 vjet.