Kuvendi legjislativ i Shën Petersburgut do të shqyrtojë çështjen e testimit të mësuesve mbi tendencën për pedofili.

"Ekziston opinioni i ekspertëve, që ka një grup të caktuar testesh, të cilët mund të përcaktojnë me saktësi prirjet për pedofili", - tha deputeti i Kuvendit Vitali Millonov.

0Komisioneri për të Drejtat e Fëmijëve Pavell Astahov në emër të Presidentit e përkrahu inisiativën, por me kusht, që ligji nuk do të ndalojë njerëzit me "preferenca seksuale jostandarde " të bëhen mësuesë.