Rusia për herë të parë do të marrë pjesë si një anëtare e plotë në Këshillin e Përgjithshëm të Organizatës Botërore të Tregtisë, i cili do të mbahet më 3 tetor në Gjenevë. Delegacioni i vendit do të kryesohet nga lideri i departamentit të negociatave tregtare të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Maksim Medvedkov.

0Pritet që delegacioni rus të zhvillojë konsultimet e para për pretendimet, që Rusia ka ndaj organizatës në lidhje me mosplotësimin e detyrimeve të vendosura nga ish-anëtarët e OBT-së në marrëdhëniet me Rusinë. Do të diskutohen gjithashtu edhe pretendimet e partnerëve të organizatës ndaj Rusisë.