Komisioni për turizmin dhe monumentet antike i Bashkimit të Rinisë Revolucionare të Egjiptit synon të drejtohet në UNESCO për ndihmë, si dhe ëahtë i gatshëm të paraqesë në Prokurorinë e Përgjithshëm të vendit raportin me faktet mbi shkeljet dhe korrupsionin e kryera gjatë restaurimit të piramidës së lashtë me shkallë Djoser.

Shkak për shqetësimin shërbeu incidenti i ndodhur disa javë më parë, kur në një nga dhomat e brendshme të piramidës rranë gurët.

0Sipas fjalëve të ekspertëve, “piramida e parë farë nga piramidat e famshme ndodhet në rrezik shkatërrimi të plotë, dhe në qoftë se nuk do të ndërhyet në kohë, njerëzimi mund të humbasë monumentin unikal të antikitetit".