Qeveria e Malit ra dakord me Komunitetin Ekonomik të Shteteve Perëndimore të Afrikës (KESHPA) për të mobilizuar trupat ushtarake në luftë kundër islamikëve, të cilët kanë pushtuar verin e vendit.

Për përgatitjen e operacionit do të nevojiten rreth dy muaj. Forcat ndërkombëtare do të mbështesin operacionin në terren të ushtrisë së Malisë, ndërsa fondet e mbështetjes ajrore do të sigurohen nga Nigeria, Franca dhe vendet e tjera që zotërojnë fonde të tilla.

0Tani futja në vend e tre mijë ushtarëve afrikanë nga vendet e Komuniteti, që bashkon 15 shtete të rajonit, duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.