Instituti francez i Studimeve Ifop realizoi një studim në mesin e banorëve të Bashkimit Evropian. Rezultatet treguan se 64% e francezëve sot do të refuzonin aplikimin e monedhës së vetme evropiane.

51% e gjermanëve supozojnë se ekonomia e tyre do të ishte në gjëndje më të mirë në qoftë se nuk do të ishte monedha e vetme. 56% e italianëve pendohen në përgjithësi për futjen në eurozonë.

0Pas bashkimit të Estonisë me zonën e euros, vendet e tjera balltike dëshironin të ndiqnin shembullin e saj, por tani as Letonia as Lituania nuk digjen më nga kjo dëshirë.