Qeveria e Rusisë në vjeshtë mund të marrë vensimin për kufizimin e eksportetit të drithërave. Kjo do të ndodhë në rast të një rritje të konsiderueshme të çmimeve në tregun e brendshëm. Për këtë njoftoi gazetarët Ministri i Zhvillimit Ekonomik Andrei Bjellousov.

0Në vitin 2010 qeveria ruse paraqiti një embargo mbi nxjerrjen e drithërave jashtë vendit për shkak të verës së nxehtë anomale dhe thatësirës. Fillimisht ndalimi qëndroi në fuqi deri në 1 janar të vitit 2011, por më pas u vendos që afati i tij të zgjatet deri më 30 qershor të vitit 2011.