Shkencëtarët spanjolle pohojnë se numri i miqve virtuale luan një rol të rëndësishëm në nivelin e lumturisë që përjeton një person. Për më tepër, kjo lidhje ka një varësi të anasjelltë. Sa më pak miq virtualë të ketë njeriu, aq më i lumtur është ai.

Çdo faqe personale në rrjetet sociale është një version i redaktuar i jetës së pronarit të saj dhe përmban kryesisht informacione pozitive, duke mos folur për problemet dhe dështimet. Njerëzit duke parë jetën "rozë" të shokëve të tij, padashje e krahason atë me të vetën, shpesh jo në favor të vet.

0Shkencëtarët llogaritën "kufirin e lumturisë", i cili, sipas mendimit të tyre, ndalon në shifrën 354 shokë.