Në Forumin Ndërkombëtar të Investimeve të hapur sot në qytetin e Rusisë Soçi u paraqitën projekte të mëdha në sektorin e energjitikës dhe atë të transportit. Në të kanë erdhur përfaqësuesit e pothuajse tridhjetë vendeve për të diskutuar mbi pjesëmarrjen në përpunimin e resurseve të naftës dhe gazit në territorin e Rusisë, modernizimin e sistemit të saj të transportit, duke përfshirë këtu dhe aeroportet.

0Vëmendje të veçantë partnerët e huaj i kushtojnë ndërtimit të objekteve sportive në Soçi, ku në vitin 2014 do të mbahen Lojrat Olimpike Dimërore.