Shkencëtarët në Gjermani gjetën armën më të vjetër në historinë e njerëzimit. Tetë kopje guri janë prodhuar 300 mijë vjet më parë.

Arkeologët e Universitetit të Tübingen që vitin 2008 punojnë në mënyrë të frutshme në guroren e linjitit pranë Shoningen. Ndër zbulimet e tyre më të rëndësishme shkencëtarët cilësojnë këllëfët prej guri për kopiet, që krijojnë një ndjesi e vërtetë. Mosha e gjetjes diku te 300 mijë vjet i shndërron ato në armën më të vjetër të përgatitur ndonjëherë nga njeriu.

0Ka mundësi që krijuesit e këtij arsenali të kenë qenë anëtarë të llojit Homo heidelbergensis edhe pse eshtrat e tyre nuk gjenden në Shoningen. Megjithatë, arkeologët janë të bindur se për të proshuar këllëfe të tilla njerëzit duhet të zotëronin mendime abstrakte dhe aftësi planifikuese të aktiviteteve komplekse të krahasueshme me aftësitë e njeriut modern.