Banka më e madhe e Gjermanisë redukton aktivitetin e saj në Bashkimin Evropian dhe e aktivizon atë në shtetet e Azisë dhe Amerikës. Për këtë njoftoi sot gazeta që publikohet në BE “Wall Street Journal Europe”.

0"Kriza e zonës së euros çoi në rënien e të ardhurave të Deutsche Bank, gjë që e detyron atë për të kërkojë tregje të reja", - shkruhet në publikim. Sipas informacionit të tij, vetëm për ditën e sotme, "pas Deutsche Bank dhe bankat e tjera kryesore do të reduktojnë praninë e tyre në vendet e trazuara të eurozonës, përfshirë Spanjën dhe Italinë".