Ekspedita ndërkombëtare paleontologjike në Jakutia njoftoi për zbulimin e qelizave të gjalla të mamuthit. Pjesëmarrësit në ekspeditë nga Rusia, Koreja, SHBA, Kanadaja, Suedia dhe Anglia gjetën në një thellësi prej rreth 100 m inde të buta yndyrore, lesh dhe palcës kockore që i përkasin kafshës parahistorike.

0Më parë është njoftuar se në gusht të vitit 2011 në Jakutia u gjetën kufomat e një mamuthi, bizoni dhe kali të lashtë.