Në Berlin u mbajt aksioni protestë i përfaqësuesve të komuniteteve çifute dhe myslimane në mbrojtje të cirkumcizionit (synetit) fetar të djemve të vegjël. Nët ë morrën pjesë rreth tre mijë njerëz.

0Në qershor, gjykata e qarkut në Këln e barazoi cirkumcizionin e djemve të vegjël për arsye fetare me shkaktimin e dëmeve trupore. Protestuesit kërkuan rishikimin e ligjit.