Dioncounda Traore që po kryen detyrën e Presidentit të Malisë kërkoi zyrtarisht të verë në funksionim në vend kontingjentin ushtarak të Komunitetit Ekonomik të shteteve perëndimore afrikane - ECOWAS - për të luftuar me islamikët në veri të vendit. Informacionin përkatës e shpërndanë burime diplomatike.

0Nga ana e saj ECOWAS është e gatshme të dërgojë në Mali kontigjentin ushtark prej 3300 trupash ushtarakë, por për këtë nevojitet një mandat i OKB-së, marrja e cila varet në masë të madhe nga kërkesa zyrtare e autoriteteve të Malisë.