Në Vladivostok të Rusisë (Primorje) në prag të takimit të Bashkëpunimit Ekonomik Euroaziatik (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) do të mbahet takimi i Bordit Këshillimor të Biznesit të organizatës. Pjesëmarrësit miratuan planin e partneritetit në sferën e sigurimit të ushqimit për vitet 2012-2014, i cili do tu dorëzohet për shqyrtim udhëheqësve të APEC më 8 shtator.

0Temat kryesore të bisedimeve: promovimi i shpërndarjes së teknologjisë në bujqësi, zhvillimi i infrastrukturës së eksportit dhe importit të produkteve ushqimore, arritshmeria e produkteve ushqimore për qytetarët me të ardhura të ulëta. Për shembull, pjesëmarrësit në takimin propozuan krijimin e një portali në Internet, nëpërmjet të cilit do të mund të merret vesh në kohë reale sasia e farave në magazinat e vendeve të APEC dhe të planifikohen ndryshimet aktuale në furnizim.