Strategjia e re energjitike e Japonisë do të parshikojë një refuzim të plotë nga elektrostacionet atomike - në këtë rezultat arritën pjesëmarrësit në takimin e kabinetit të ministrave të Japonisë, të mbajtur në prag në zyrën e Kryeministrit.

0Supozohet se jetëgjatësia maksimale e elektrostacioneve atomike ekzistuese në Japoni do të kufizohet në 40 vjet. Gjithashtu planifikohet aplikimi i ndalimit të ndërtimit të elektrostacioneve të reja atomike.