Bashkëpunëtorët e Ministrisë së Mbrojtjes do të pajisen me kompjutera Tablet vendas. Pajisja do të dalë deri në fund të vitit 2012. Prototipi i pajisjes tashmë ekziston.

0Kompjuteri Tablet do të montohet në Rusi, por shumica e pjesëve përbërëse të tij do të jenë prodhime të huaja. Për montimin do të jetë përgjegjës Instituti Qendror Shkencoro- Kërkimor i Ekonomisë, Informatikës dhe Sistemet të Menaxhimit në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë.