Në bazë të krijimtarisë së grupit Kaizen qëndron parimi i vetëpërsosjes së përjetshme të filozofisë japoneze "Kai-Zen". Vetë muzikantët e tij e përcaktojnë stilin e muzikës së tyre me mbiemërin "i lirë", ndërsa shtypi e ka pagëzuar atë me togfjalëshin “pop-agresiv". Grupi ka debutuar mëse një herë para fillimit të koncerteve të Limp, Bizkit, Spout si dhe në festivale të shumta ruse. Në vitin 2011 doli albumi i këtij grupi "Na pëlqen të bëjmë bukur çdo gjë" («Любим делать красиво»), kurse në vjeshtë të vitit 2012 është planifikuar dalja në dritë e CD së dytë.

I propozojmë vemendjes Suaj këngën “Me rrokje” («По слогам») në interpretimin e grupit Kaizen.