Autoritetet e Venezuelës kanë marrë nën arrest Ana Maria Abreu, që punon si mjeke në Pallatin presidencial në Karakas. Ajo u akuzua për bërjen publike të informacionit konfidencial.

Se për çfarë është akuzuar konkretisht gruaja nuk është specifikuar. Në deklaratën për shtyp të Ministrisë për Marrëdhëniet me Publikun theksohet se bëhet fjalë për informacione që ajo gjoja i ka bërë publike në vitet 2010-2012. Gjatë kësaj po në këtë deklaratë përmendet se për zbulimin e sekreteve politike ose sekreteve shtetërore ushtarake Kodi Penal vendas parashikon dënimin me heqje lirie për një periudhë nga 7 deri në 10 vjet.