Vladimir Putin nënshkroi ligjin që rreptëson dënimet për shkeljet e ndryshme në mitingje dhe rregullon aspektet e zhvillimit të tyre. Për këtë njoftoi të premten vetë Presidenti në mbledhjen kushtuar zhvillimit të sistemit gjyqësor.

Amendamentet do të hyjnë në fuqi në momentin e aksionit të protestës të 12 qershorit të opozitës.

0Putin theksoi se në ligjin rus për mitingjet nuk ka asnjë dispozitë që të jetë më e rreptë se masat e parashikuara nga ligjet e ngjashme në vendet e tjera evropiane: RFGJ, Itali, Britaninë e Madhe dhe Francë.