Në Mali separatistët tuaregë nga "Lëvizja Popullore për Çlirimin e Azawad" dhe anëtarë e grupimit islamik "Ansar Dine" nuk mundën të arrinin në marrëveshje për krijimin e Shtetit të pavaruar islamik Azawad. Sot, dy organizatat dekalaruan dallimet themelore në pozicionet e tyre.

0Dy ditë më parë tuaregët dhe islamikët shpallën bashkimin e forcave. Ata deklaruan gjithashtu Islamin si fenë themeltare të shtetit të ardhshëm.