Tregtitë direkte bilaterale me monedhat kombëtare të Kinës dhe Japonisë do të fillojnë në Tokio dhe Shangai që nga 1 qershori, deklaroi ditën e martë Ministri i Financave i Japonisë Jun Azumi.

0Sipas fjalëve të Ministrit, shkëmbimi i drejtpërdrejtë i monedhave kombëtare pa konvertim në dollarë amerikanë do të ndihmojë reduktimin e risqeve dhe kostove të transaksioneve të kompanive të Kinës dhe Japonisë si dhe të zgjerojë gamën e përdorimit të monedhave kombëtare dhe rritjen e tregut financiar të Tokios.