0Ceremonia e inaugurimit të Presidentit të ri të Rusisë Vladimir Putinit në filloi në Kremlin. Ajo do të zgjasë rreth 40 minuta. Kortezhi i Putinit do të hyjë nëpërmjet Portave Spaskije në Kremlin, të cilat hapen vetëm për raste shumë të veçanta.