Presidentit rus Dimitri Medvediev i përmbahet mendimit se kanale televizive shtetërore ka shumë në vend, prandaj nevojitet riorganizimi i tyre.

0“Pas kalimit në transmetimin dixhital shteti duhet të përcaktohet medoemos me numrin e mediave publike. Sipas mendimit tim, të tilla janë si shumë në vend. Një pjesë e kanaleve televizive duhet shitur, një pjesë të tjetër të shkrihet me strukturat ekzistuese shtetërore”, - deklaroi ai në intervistën e vet dhënë në eter të drejtpërdrejtë gazetarëve të 5 kanaleve televizive ruse.