Spanja është një nga vendet evropiane, e cila u prek më fort nga kriza. Me aktivistët e shqetësuar për të ardhmen e vet dhe protestuesit kundër politikës së shtetit u bashkuan edhe prostitutat nga eskortet elitare të agjencive të Madridit, të cilat refuzuan tu shërbejnë top-menaxherëve të bankave, derisa ata të mos fillojnë tu japin familjeve në nevojë kredi me norma të reduktuara interesi.

0Këto veprime dhanë efektin e vet, financierët nisën të shfaqin nervozizëm të dukshëm. Fillimisht ata u përpoqën ta paraqesin veten si arkitektë apo inxhinierë, por atyre ua çorrën shumë shpejt maskën. Prandaj disa meshkuj shumë të deziluzionuar, të dëshpëruar iu drejtuan madje për ndihmë qeverisë. Por askush nuk shfaqi dëshirën t’i ndihmojë ata në këtë situatë.