0Anija e tretë kozmike evropiane e transportimit të mallrave e serisë ATV “Edoardo Amaldi” realizoi me sukses ankorimin me segmentin rus të Stacionit Kozmik Ndërkombëtar (SKN) në regjim automatik. Ndërhyrja e anëtarëve të ekuipazhit të Stacionit fatmirësisht nuk u nevojit. Aparati kozmik solli në SKN karburant, ujë të pijshëm, oksigjen, produkte ushqimore e plot mallra të tjera të domosdoshme.