Partia Liberale dhe parti të tjera joislamike të Egjiptit i shpallën bojkot komisionit qeveritar, i cili ia hyri punës për përpilimin e Kushtetutës së re, për shkak të dominimit të tepruar të grupeve fetare në të.

Nga ana e vet, lëvizjet me një komponent të fuqishëm fetar shprehën pakënaqësi në lidhje me pamjaftueshmërinë, sipas mendimit të tyre, të ndjekjes nga ligji bazë i vendit i normave të Sheriatit.

0Fillimisht planifikohej pjesëmarrja në komisionin e sipërpërmendur e të gjitha forcave kryesore politike të shtetit që prej datës 28 mars.